Links

http://centrum6051almind.dk/
24.01Suppedag: Centrum Almind

http://www.lindelybruger.dk/
Madlavning for damer. Fredage.
Lindely Vamdrup 09.30-13.00
09.00-11.30 *Porcelænsmaling
09.00-11.30 Billedkunst/maleri
Torsd Midtgården Kolding

https://www.kolding.dk/borger/aeldre/
* Fred. Midtgården Kolding
Midtgården Kolding, har i øvrigt
et omfattende program, f.eks:

https://www.kolding.dk/borger/ael-
Link til Brugerstyrede Aktiv-
itetshuse i Kolding Kommune
knipling • åben datastue
kreativ glas • træarbejde
sy din by • livshistorie
vi går en tur • krolf/rafling
bankospil • frokostdage
grillarrangementer mm.
Basagerhus Nr. Bjert
Tirsdagsbanko • busbanko
bridge • slægtsforskning
torsdags madklub & sang
enkelte onsdage • gourmetmadklub

http://www.seniorhuset6070.dk/index.
Seniorhuset Christiansfeld
tilbyder • udflugter • banko
foredrag • musik & modeshow.
Desuden IT undervisning i mod-
erne datastue:øvede og letøvede
Toften Bramdrupdam, har netop
haft 20 års jubilæum.
EDB-Café/Multimedieværksted
EDB-billedbehandling-Foto m.m.
Wii-spil/Bowling • Den sociale
“Netværks Café”

http://www.toftenbramdrupdam.dk/
kalender.php
Ensemble60+ “vi laver numre”.
Tilbyder underholdning, på tværs af
alle brugerstyrede huse, ved festlige
lejligheder.
Kontakt: Else Jakobsen tel. 2793 8646