Pressemeddelelse fra Kolding IF Fodbold.

Kolding IF får flere Kunststofbaner ved Kolding Stadion

I et samarbejde mellem Kolding Kommune og Kolding IF opføres der kunstgræsbaner på bane 4.
Finansieringen heraf blev i starten af året bevilget af Kolding Kommune. I de seneste måneder er der arbejdet hårdt med planlægning af projektet og byggesagsbehandling. Kunstgræsbanen opføres og driftes af Kolding IF.

Kunstgræsbanen er et stort skrift for klubben og sikrer at klubbens aktiviteter er samlet hele året på Autocentralen Park. I forhold til at skabe tilstrækkelig banetid for alle klubbens spillere og opfyldelse af licenskrav er banen altafgørende.

Banen bliver bygget efter bedste standarder og udgør en komplet 11-mandsbane samt trænings- og opvarmningsarealer i forbindelse hermed, lys og overdækket tribune med 200 siddepladser. Det samlede areal for banen udgør 13.200 m2.

“Projektet er en milepæl for Kolding IF og i vores bestræbelser på at skabe de bedste rammer for vores dygtige fodboldspillere. Vigtigst af alt giver det os den helt nødvendige træningskapacitet på Autocentralen Park i årets våde og kolde perioder. Og endelig stor tak til Kolding Kommune for det gode samarbejde så vi får skabt et optimalt anlæg på bedste beliggenhed”. udtaler Claus Holm-Søberg, bestyrelsesformand Kolding IF.

Leverandøren af banen er NKI som ligeledes leverede banen som Kolding IF tog i brug primo 2019. Projektet er allerede startet op for et par uger siden med klargøring og træfældning. Projektarbejdet tager nu fart i de kommende uger og forventet ibrugtagning er afhængigt af vejrlig uge 4, 2019.

Formand for Fritids- og Idrætsudvalget Søren Rasmussen udtaler “Kolding Kommune er virkelig glad for at det lykkes at finde en løsning på de udfordringer vi har på Kolding Stadion med at have baner nok. Vi er bl.a. udfordret af den megen regn vi oplever lige nu – ofte står banerne under vand og det sammenholdt med det glædelig at det strømmer til med spillere på Kolding Stadion, gør at vi bare har skullet finde en god løsning. Jeg håber at en ny kunstgræsbane på bane 4 vil være med til at løse disse udfordringer og være til stor glæde for fodboldspillerne.”

Kunstgræsbanen er en af to nye kunstgræsbaner i Kolding Kommune hvor den anden bane anlægges ved Kolding Q og BGIF i Bramdrupdam. Banerne er de første af den samlede plan for flere kunstgræsbaner i Kolding Kommune der er udarbejdet af FSK – Fodboldsamarbejdet i Kolding Kommune.